Avís legal i protecció de dades

Aquest lloc web www.manyacs.cat correspon a la Colla Castellera Manyacs de Parets del Vallès, amb domicili al Carrer Ponent, 18 08150 Parets del Vallès.  CIF ES66656653G

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per oferir serveis en el marc de les funcions pròpies de la Colla Castellera Manyacs de Parets. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts, que corresponen o bé a Manyacs de Parets o bé a terceres persones que n’han autoritzat la utilització per aquest mitjà.

En general, i llevat que s’indiqui de forma expressa per a casos singulars, els continguts d’aquest lloc estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons, un resum en català de la qual es pot llegir a https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca

El text complet es troba disponible a https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode Aquesta llicència autoritza la reproducció i comunicació pública dels continguts sempre que se citi els autors i la font (Manyacs de Parets) i no autoritza usos comercials dels continguts del lloc ni fer-ne obres derivades.

Els Manyacs de Parets ens reservem el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i els perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.

Els Manyacs de Parets presentem per mitjà d’aquest lloc els dissenys i logotips que ens identifiquen. Poden ser utilitzats únicament per identificar activitats o iniciatives pròpies de la colla castellera o d’altres persones o institucions quan aquestes iniciatives o activitats tinguin el suport explícit o la participació dels Manyacs de Parets.

L’ informació administrativa facilitada per mitjà d’aquest web no substitueix la publicació preceptiva de determinades informacions, disposicions i normatives en les publicacions oficials que correspongui, que és l’única que té validesa i efectes administratius i legals.

Els Manyacs de Parets, en compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, garanteix la confidencialitat de les dades que es puguin obtenir per mitjà d’aquest lloc web, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives que en garanteixin la seguretat. Quan sigui exigible legalment, les comunicacions i transaccions que faci l’usuari del web es duran a terme mitjançant un sistema de comunicació “d’entorn segur”. L’usuari pot comprovar en qualsevol moment si es troba en un entorn segur verificant l’existència d’un cadenat tancat que apareixerà a la part inferior dreta de la pantalla.

Els Manyacs de Parets enténem que, en el moment d’emplenar els formularis que figuren al lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Llevat d’indicació expressa en sentit contrari, aquestes dades s’integraran als fitxers de la Colla Castellera Manyacs de Parets per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se a la Secretaria General de la Colla (secretaria@manyacs.cat).

Manyacs de Parets informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en alguns processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l’usuari a fi de fer més còmoda i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web. La vigència d’aquestes galetes serà l’estrictament necessària per a la prestació dels serveis que s’ofereixen des del lloc web. En cap cas no s’utilitzen galetes per adquirir dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador d’Internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes, per ser advertit abans de la seva instal·lació i per impedir-la si és la seva voluntat, tot i que aquesta decisió pot comportar una pèrdua de funcionalitat i operativitat del web.

La colla castellera Manyacs de Parets no pot garantir de manera absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la colla. Quan sigui raonablement possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis que hi estan associats.

Manyacs de Parets es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, així com l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

Manyacs de Parets no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti per mitjà d’enllaços o d’altres sistemes.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc web en una finestra aliena (framing) sense l’autorització expressa i per escrit de la colla castellera Manyacs de Parets.

Els possibles conflictes relatius a la utilització d’aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de Catalunya, sent els jutjats de la província de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual hi accedeixi, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.