La Colla

La Colla Castellera Manyacs de Parets va néixer el 2015, gràcies a una pàgina de Facebook anomenada “Tu no ets de Parets si no…” En aquesta pàgina es va publicar un missatge per tal de reunir a tota la gent del poble que estigués interessada en formar una colla, i pocs dies després, es realitzava la primera reunió. Des d’aleshores i amb l’ajuda de gent formada en el món casteller provinent de colles veïnes, es va començar a formar la tècnica de la Colla i simultàniament la Junta Directiva.
Som la quarta colla castellera del Vallès Oriental… i la més jove! El color de la nostra camisa és el morat i les nostres colles padrines són els Castellers de Mollet, els Castellers de Caldes de Montbui i  els Xics de Granollers.